Færdselsregler for området

FÆRDSELSREGLER FOR

FÆRKERVIG GRUNDEJERFORENING

 

 

  • Af hensyn til beboere og vildtet skal hunde i området føres i snor.

 

  • Højst tilladte hastighed i området er 30 km/t.

 

  • Campering på strand- og engareal er ikke tilladt.

 

  • Afbrænding af bål på den enkelte parcel er af hensyn til brandfare forbudt.

 

  • Afhentning af storskrald skal bestilles hos 4-S. Vedr. tidsterminer se husstandsomdelte folder. Storskrald må ikke placeres ved de fælles affaldsstativer.

 

  • Der må ikke henlægges affald ved siden af de fælles affaldsstativer.

 

  • Flaskecontainere og papircontainer forefindes ved de fælles affaldsstativer.